Wat levert het op

U wilt een transparant en controleerbaar bedrijfsproces zonder financieel en kwaliteitsverlies of afbreukrisico’s. Liqwise geeft u totale controle over bedrijfsprocessen. In het workflow management systeem kunnen zowel primaire als ondersteunende processen worden opgenomen.

Met Liqwise kunt u het proces altijd simpel aanpassen, waardoor het proces continu geoptimaliseerd wordt. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat altijd de juiste man/vrouw op de juiste plaats is in het proces. Liqwise richt zich op de optimalisatie van het proces. Dit zorgt ervoor dat elke organisatie effectiever gaat werken. Het is dan ook niet verrassend dat Liqwise goed gekoppeld kan worden met andere systemen zoals financiële, personeelsregistratiesystemen etc.

Het werken met Liqwise levert het volgende op:

Minder verspilling

In organisaties met een groot aantal medewerkers, meerdere vestigingen en/of veel samenwerkingstrajecten is de kans groot dat er in meer of mindere mate inefficiënt wordt gewerkt en er dus verspilling plaatsvindt. Medewerkers voeren dubbele taken uit of helemaal niet uit, zijn lang op zoek naar de juiste informatie of weten niet goed wie de juiste contactpersonen zijn in een traject. Met Liqwise kunnen medewerkers locatie-onafhankelijk werken in trajecten zonder dat iemand anders dezelfde taken aan het uitvoeren is.

Het transparante karakter van het systeem zorgt ervoor dat medewerkers in een proces direct toegang hebben tot de juiste documentatie. Als een medewerker al zijn taken correct heeft uitgevoerd, wordt de volgende medewerker ingeschakeld. Al met al een effectievere organisatie met minder financieel verlies door een transparant proces.

Productievere werknemers

Een medewerker binnen een procesketen krijgt tijdens zijn of haar werkzaamheden alleen dat te zien wat voor hem of haar van toepassing is. Een medewerker wordt niet overladen met informatie die niet relevant is voor zijn of haar functie. Per cliënt wordt weergegeven welk proces wordt geactiveerd en welke functies en/of activiteiten daarbij van belang zijn. Medewerkers krijgen meteen toegang tot de informatie die van belang is en voeren alleen de taken uit die relevant zijn. Het doelgericht werken zorgt voor productieve medewerkers.

Inzicht in processen

Liqwise biedt managementinformatie aan op het gebied van workload, welke processen actief zijn en welke medewerkers of andere organisaties betrokken zijn bij die processen.

Degene met de juiste rechten kan in Liqwise zien bij welke processen een cliënt is ondergebracht. Op deze manier kan er gekeken worden welke vorderingen er in het traject t.b.v. een cliënt zijn gemaakt.

Betere samenwerking

Met het gebruik van Liqwise kan, onafhankelijk van een locatie, een betere samenwerking gerealiseerd worden. Dit komt door het dynamische karakter van het systeem. Elke proces is duidelijk gedefinieerd. Er is aangegeven wie voor welke taken verantwoordelijk is. Omdat het traject stapsgewijs doorlopen wordt, wordt er een ultieme werksituatie gecreëerd. Liqwise is daarom ideaal voor organisaties met veel medewerkers, meerdere afdelingen, verschillende vestigingen maar ook voor samenwerking tussen verschillende organisaties.

Geen fraude

In de administratieve organisatie worden controles veelal achteraf uitgevoerd waardoor er vaak correctieve maatregelen nodig zijn die extra personeelsinzet vergen en daarmee ook onnodige kosten. Vooraf controleren was tot op heden niet mogelijk.

In Liqwise kunnen controles tijdens de uitvoering van een proces wel vooraf worden uitgevoerd. Deze opbouw zorgt ervoor dat activiteiten in het proces wel of niet worden afgehandeld en Liqwise controleert tevens of fiattering door een andere medewerker al dan niet nodig is. Wanneer een activiteit niet wordt uitgevoerd dan stopt het proces en kan de manager m.b.v. een logging duidelijk zien waar het proces stagneert. Door controles vooraf in het proces op te nemen voorkomt Liqwise dat er onregelmatigheden zoals fraude kunnen optreden, bijv. bij het aanvragen van uitkeringen, subsidies en dergelijke.