FAQ

Hieronder vindt u een lijst met veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op.

Hoe is de structuur Liqwise opgebouwd?

In Liqwise wordt onderscheid gemaakt in processen, functies en activiteiten.
Een voorbeeld van een proces is “inkopen”.
Een voorbeeld van een functie binnen dit proces is “aanvragen offertes”.
Een voorbeeld van een activiteit binnen deze functie “beoordelen offerte”.

Is Liqwise afhankelijk van andere geautomatiseerde systemen?

Liqwise werkt systeemonafhankelijk.

Kunnen gegevens vanuit andere geautomatiseerde systemen worden geïmporteerd in Liqwise?

Gegevens vanuit andere systemen kunnen worden geïmporteerd, mits het andere systeem beschikt over een interface.

Voor welke processen is Liqwise geschikt?

Met Liqwise kan elk proces binnen een organisatie wordt afgehandeld.

Moet de organisatie die met Liqwise gaat werken de werkprocessen aanpassen?

Elke organisatie kan binnen Liqwise op dezelfde wijze blijven werken als voorheen.

Kan de organisatie die met Liqwise gaat werken het systeem zelf configureren of is men afhankelijk van de leverancier?

Na een korte training (2 tot 4 uur) kan een procesbeheerder, applicatiebeheerder of kwaliteitsmedewerker Liqwise zelf configureren (lees: inrichten)

Kunnen bestaande processen 1op 1 worden overgezet naar Liqwise of dient er eerst een uitgebreide analyse plaats te vinden?

Bij een bestaand proces moet bekend zijn uit welke stappen het proces bestaat, wie de stap uitvoert en welke eisen aan elke stap moeten worden gesteld om een volgende stap uit te kunnen voeren.

Hoe kunnen wijzigingen in een Liqwiseproces worden aangepast?

Wijzigingen en/of aanpassingen in het Liqwiseproces kunnen op zeer eenvoudige wijze worden aangebracht door een stap met een verantwoordelijke medewerker tussen te voegen.

Kan Liqwise binnen een organisatie ook communiceren met andere organisaties?

Liqwise werkt vanuit de cloud, d.w.z. dat elke organisatie met een andere organisatie kan communiceren, mits zij over de vereiste rechten beschikt. De organisatie die de licentie heeft aangeschaft kan een andere organisatie, waar zij zaken mee doet, autoriseren om ook gebruik te maken van Liqwise.

Hoe worden de verschillende processen, bijv. financiële en personeelsprocessen, afgeschermd in Liqwise?

Liqwise beschikt over een zeer flexibele autorisatie- en rechtenstructuur waarbij op medewerkerniveau processen, functies, activiteiten en documenten kunnen worden afgeschermd.

Moeten dezelfde gegevens binnen twee verschillende processen tweemaal worden ingevoerd?

Liqwise werkt met één gegevensset, d.w.z. dat elk gegeven maar eenmaal hoeft te worden ingevoerd.

Met welke browsers kan Liqwise overweg?

Liqwise is ontwikkeld voor de browsers Internet explorer, Firefox, Safari en Chrome.

Hoe wordt juistheid, volledigheid en tijdigheid gegarandeerd in Liqwise?

Controles (juistheid) die tijdens het uit te voeren proces moeten worden uitgevoerd worden vooraf uitgevoerd en niet achteraf. Hierdoor worden risico’s nagenoeg tot nul gereduceerd. De volledigheid van de uit te voeren activiteiten komt tot uiting in de af te handelen activiteiten, die worden gelogd. Hierop kan te allen tijde controle worden uitgevoerd. Met behulp van triggers, condities en meldingen wordt de tijdigheid gegarandeerd.

Hoe gaat Liqwise met documenten en formulieren om?

Een format van een formulier of een document kan binnen Liqwise altijd m.b.v. een hyperlink worden opgevraagd, waarna het formulier of het document ingevuld bij een eventuele cliënt kan worden opgeslagen. Hierbij kan worden aangegeven of een formulier en/of document verplicht is of facultatief. Oudere versies van documenten kunnen worden bewaard.

Kan binnen Liqwise met webbased formulieren worden gewerkt?

Met behulp van de velden die binnen Liqwise zijn gedefinieerd kunnen webbased formulieren worden aangemaakt. Deze formulieren kunnen door iemand anders worden ingevuld waarbij de verkregen gegevens vervolgens in Liqwise worden verwerkt.

Kunnen verschillende processen op hetzelfde moment worden uitgevoerd?

Het uitvoeren van verschillende processen wordt door Liqwise volledig geautomatiseerd aangestuurd en kunnen onafhankelijk van elkaar worden gestart en beëindigd.

Hoe worden andere medewerkers en/of organisaties op de hoogte gebracht van een procesbeëindiging?

Een proces kan worden beëindigd zonder tussenkomst van een medewerker, waarbij tevens andere medewerkers en/of organisaties automatisch op de hoogte worden gesteld.

Kunnen activiteiten van een medewerker tijdelijk door een andere medewerker worden overgenomen?

De procesbeheerder, applicatiebeheerder of kwaliteitsmedewerker die het systeem beheert kan een medewerker tijdelijk vervangen voor een andere medewerker.

Wat gebeurt er met het proces als een medewerker vertrekt?

In Liqwise kan een medewerker worden vervangen door een andere medewerker.

Kunnen in Liqwise alleen functienamen worden ingevoerd?

In Liqwise is het mogelijk om ook roilen toe te kennen.

Kan een medewerker alles zien in Liqwise?

Een medewerker kan in Liqwise alleen dat zien wat voor hem/haar relevant is.

Kunnen bepaalde activiteiten ook buiten de eigen organisatie worden uitgevoerd?

: Het is mogelijk om m.b.v. een smartphone of tablet activiteiten binnen Liqwise af te handelen.

 

Kan een activiteit is Liqwise maar door één medewerker worden uitgevoerd?

In Liqwise is het mogelijk om een groep medewerkers bepaalde activiteiten te laten uitvoeren.

Krijgt een medewerker automatisch een melding wanneer een activiteit niet is afgehandeld?

Een medewerker krijgt altijd een melding wanneer activiteit niet is afgehandeld, ook wanneer een activiteit in de verre toekomst ligt verschijnt er tegen die tijd automatisch een melding op het scherm van de medewerker.

Welke rapportages kunnen in Liqwise worden gegenereerd?

De ontwerper van Liqwise heeft een rapportagetool ontwikkeld waarmee de gebruiker iedere rapportage kan definiëren waaraan behoefte is.