Werkwijze

Met behulp van onze software verbeteren we niet alleen de communicatie tussen medewerkers onderling maar ook tussen organisaties. De communicatielijnen worden aanzienlijk korter en correctieve maatregelen in het proces zijn niet meer nodig waardoor risico’s worden uitgesloten. Hierdoor kan een uiteindelijke besparing van minimaal 20% worden behaald op de administratieve lasten. Een organisatie die Liqwise wil gebruiken, wordt bij implementatie van het eerste proces ondersteund door de consultants van Liqwise. Na acceptatie van het eerste proces is de organisatie in staat om alle aanpassingen eenvoudig in te voeren in Liqwise. Het grote voordeel hierbij is dat de medewerkers die het proces door en door kennen zelf de acceptatie doen. Een gegarandeerde correcte invoering van het proces in Liqwise ligt dan voor de hand.

Zodra een organisatie te maken krijgt met een organisatieverandering, hetzij door interne verschuivingen hetzij als gevolg van nieuwe samenwerkingsverbanden wordt er aandacht gevraagd voor andere werkwijzen. Met name bij fusies en samenwerkingsverbanden kan dit zeer moeizaam verlopen omdat processen uit elkaar moeten worden getrokken. Medewerkers weten vaak niet meer waar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen, wie bepaalde controles moet uitvoeren en hoe processen moeten worden aangestuurd bij verstoringen. Hierdoor nemen afbreukrisico’s enorm toe.

Een voorbeeld is een organisatie die de salarisverwerking niet meer zelf wil doen, maar wil uitbesteden aan een samenwerkingspartner.

Tot nu toe is dit deelproces ondergebracht bij de personeelsafdeling waar ook de personeelsmutaties plaatsvinden. De salarisverwerking wordt nu uitgevoerd door één medewerker en die blijft in de nieuwe situatie de salarisgegevens aanleveren aan de samenwerkingspartner. Alle salarisgegevens worden in de nieuwe situatie digitaal verzonden naar de samenwerkingspartner. Echter de verwerking door een externe partij vereist ook dat de controles uitgebreid moeten worden vanwege afbreukrisico’s. Het gehele proces dat nu in Liqwise is opgenomen zal moeten worden aangepast. Het resultaat is dat twee organisaties aan hetzelfde proces kunnen werken echter wel in één systeem. Dit kan op relatief eenvoudige wijze door extra controles toe te voegen en door de betreffende samenwerkingspartner de rechten te geven om bepaalde activiteiten m.b.t. de salarisverwerking uit te voeren.