Workflow management voor elk proces

Bij Liqwise hanteren we de filosofie ‘eenvoud is de essentie van complexiteit’. Dit credo geldt ook voor het inrichten van Liqwise Workflow Management voor uw organisatie. In Liqwise kan elk soort proces worden opgenomen, ongeacht uw organisatievorm of in welke branche uw organisatie actief is. Liqwise wordt volledig ingericht aan de hand van de bestaande processen binnen een organisatie. Voor elke organisatie wordt Liqwise namelijk ‘from scratch’ ingericht en zit daardoor als een maatpak. Liqwise is door de klant volledig naar wens te configureren.

Het implementeren van Liqwise bij een organisatie bestaat uit het definiëren van de verschillende gebruikers en de rollen die daarbij horen. De rol bepaalt welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de desbetreffende gebruiker heeft. In Liqwise wordt door middel van een zeer uitgebreide flexibele rechtenstructuur vastgelegd wie voor welke activiteiten verantwoordelijk is en tot welke informatie iemand toegang krijgt. Om de taken voor de medewerkers te definiëren wordt er onderscheid gemaakt in processen, functies en activiteiten. Bij een hiërarchisch ingerichte organisatie zullen medewerkers hoger in rang meer inzicht hebben in een proces. Voor het management is er een speciaal ingericht dashboard, waar de voortgang in een proces of project op de voet gevolgd kunnen worden.

Liqwise is een workflow management systeem pur sang; het richt zich op het efficiënter en effectiever inrichten van werkprocessen. Daarnaast is het in Liqwise mogelijk om relaties te leggen met externe organisaties (klanten, leveranciers) en andere organisatiesystemen; denk hierbij aan CRM- en/of financiële systemen.

In de onderstaande tabel geven we enkele voorbeelden van processen waarvoor Liqwise ingezet kan worden.

 

 

Gemeente Profit Zorg
Aanbesteden Gemeente Profit Zorg
Aanvragen offerte Gemeente Profit Zorg
Afhandelen klachten Gemeente Profit Zorg
Beheren inkoopcontract Gemeente Profit Zorg
Beheren kasgelden Gemeente Profit Zorg
Bestellen (inkoop) Gemeente Profit Zorg
Crediteren inkoopfactuur Gemeente Profit Zorg
Crisiszorg Zorg
Dagvoorziening Gemeente Zorg
Geheugenpoli Zorg
Herstelmelding medewerker Gemeente Profit Zorg
Indiensttreden nieuwe medewerker (werving & selectie) Gemeente Profit Zorg
Interen verrekeningen Profit Zorg
Leaseautoregeling Gemeente Profit Zorg
Muteren grootboek Gemeente Profit Zorg
Muteren personeelsgegevens Gemeente Profit Zorg
Opstellen begroting Gemeente Profit Zorg
Opstellen inkoopcontract Gemeente Profit Zorg
Opstellen jaarrekening Gemeente Profit Zorg
Overbruggingszorg Zorg
PDCA cyclus Gemeente Profit Zorg
Persoonsgebonden budget Gemeente Zorg
Planning & Controlcyclus Gemeente Profit Zorg
Projectmatig werken Gemeente Profit Zorg
Psychiatrische problematiek Zorg
Registreren activafakturen Gemeente Profit Zorg
Registreren uitzendkrachten Gemeente Profit Zorg
Retourneren goederen Gemeente Profit Zorg
Taxivervoer Gemeente
Thuiszorg Gemeente Zorg
Uitdiensttreden medewerker Gemeente Profit Zorg
Verantwoorden zorgproductie Zorg
Verblijf met behandeling Zorg
Verblijf zonder behandeling Zorg
Verstrekken hulpmiddelen Gemeente
Verwerken bankafschriften Gemeente Profit Zorg
Verwerken betaling Gemeente Profit Zorg
Verwerken betalingsherinnering Gemeente Profit Zorg
Verwerken creditnota Gemeente Profit Zorg
Verwerken debetfakturen Gemeente Profit Zorg
Verwerken eigen bijdrage Gemeente Zorg
Verwerken externe/interne post Gemeente Profit Zorg
Verwerken inkoopfakturen Gemeente Profit Zorg
Verwerken salarissen Gemeente Profit Zorg
Verwerken wet- en regelgeving Gemeente Profit Zorg
Ziektemelding medewerker Gemeente Profit Zorg

Video: Case met Workflow Management Proces