Visie & Missie

Visie van Liqwise

Liqwise wil totale controle bieden in administratieve organisaties. Deze organisaties kenmerken zich door het vele interne en externe communiceren. Door alle communicatie te herleiden naar de kern gaan organisaties effectiever werken. In een nieuwe economie waar samenwerkingsvormen, technologische ontwikkelingen en nieuwe werkwijzen continue onder druk staan, biedt Liqwise met een transparante en simpele werkwijze een oplossing. Liqwise biedt controle door transparantie en structuur.

Missie van Liqwise

Bedrijfsprocessen op een transparante wijze inrichten met het doel om kennis en kunde tussen medewerkers en tussen organisaties soepel te laten verlopen.

Wij geloven in een soepele en ongestoorde afhandeling van werkprocessen.

eenvoud