Workflow management

Liquid as water

De dynamische werking van Liqwise zorgt ervoor dat werkprocessen automatisch starten en beëindigen en er een causaal verband bestaat tussen de volgtijdelijke afhandeling van activiteiten binnen processen. In Liqwise wordt door middel van een zeer uitgebreide flexibele rechtenstructuur vastgelegd wie voor welke activiteiten verantwoordelijk is en tot welke informatie iemand toegang krijgt. Om de taken en de verantwoordelijkheden voor de medewerkers te definiëren, wordt er onderscheid gemaakt in processen, functies en activiteiten.

Tijdens de dagelijkse werkzaamheden zien de medewerkers op het dashboard van Liqwise welke acties hij of zij nog moet afhandelen. Per actie wordt weergegeven om welke cliënt het gaat, welk proces in gang gezet moet worden en wat de taak precies inhoudt. Een medewerker heeft een activiteit voltooid als hij/zij alle velden, formulieren en/of documenten heeft ingevuld. Als al deze verplichte handelingen zijn uitgevoerd, wordt op basis van deze uitkomst een volgende medewerker ingeschakeld. Die volgende medewerker heeft ook een set van activiteiten die uitgevoerd moeten worden, voordat de daaropvolgende medewerker in de keten wordt ingeschakeld. Deze werkwijze verloopt dynamisch omdat de verschillende processen waarin een cliënt voorkomt, overlappend, gelijktijdig en/of volgtijdelijk kunnen plaatsvinden. Dit alles zorgt ervoor dat er risico’s worden uitgesloten, medewerkers geen dubbel werk uitvoeren en er geen verspilling van tijd en geld is.

De werking van het workflow management systeem.

In onderstaande infographic staat een voorbeeld van de werking van ons dynamische workflow management systeem beschreven. Voor elke branche of oplossing ziet het proces er natuurlijk anders uit.

 

 

proces-liqwise

Beheren van een proces d.m.v. workflow management

Liqwise kan ingezet worden voor elk soort proces. In deze video nemen we het proces ‘aanvragen offerte’ als voorbeeld. Henk is de aanvrager van de offerte. Het proces wordt gestart doordat Henk de activiteit ‘aanvragen offerte’ start en daardoor de eerste actie verschijnt. Na voltooien van deze actie wordt de volgende werknemer automatisch ingeschakeld.

Video: De werking van Liqwise