Over Liqwise

Communicatie is de onderscheidende factor!

Workflow management systeem - dynamischLiqwise is een workflow management systeem dat zich onderscheidt door de wijze waarop het de communicatie tussen medewerkers en/of tussen organisaties verbetert. In tegenstelling tot veel softwarepakketten, die veelal worden beheerst door dataverwerking, focust Liqwise zich op de interactie tussen medewerkers binnen de organisatie en/of tussen organisaties onderling.

Zodra een medewerker ’s morgens zijn/haar systeem opstart, verschijnt er een takenlijst van acties die hij /zij bijvoorbeeld op die dag moet uitvoeren. Er meldt zich bijvoorbeeld een nieuwe cliënt aan bij de zorginstelling en die wil vanaf een bepaald moment zorg krijgen (= intakeproces). Alle communicatie vanaf het moment van aanmelding door de cliënt, wordt vanuit Liqwise automatisch gestart en ook weer beëindigd op het moment dat de cliënt in zorg is. Ook in geval van inhuizing (bij een verblijfsfunctie) waarbij tal van activiteiten moeten worden uitgevoerd voordat een cliënt kan worden opgenomen wordt volledig automatisch afgehandeld. Dit is uiteraard maar een voorbeeld.

Er zijn talloze voorbeelden van processen te noemen waarbij de communicatie tussen medewerkers een belangrijke rol speelt. Even bij de zorg blijvend kunnen we denken aan thuiszorg en dagopvang maar ook overbruggingszorg waarbij de communicatie plaatsvindt met andere zorgaanbieders.

Bij gemeenten kan bijv. worden gedacht aan het aanvragen van een bouwvergunning, een uitkering of een aanmelding bij het zorgloket. Bij profitorganisaties kan gedacht worden aan het ontwikkeltraject van een product, het uitbesteden van een dienst of het verhuren van ruimten. Voor Liqwise maakt het niet uit welk proces moet worden afgehandeld. De organisatie die met Liqwise werkt, kan op eenvoudige wijze het eigen proces definiëren en inrichten.