Zorg

Een toekomstbestendige organisatie

zorg

De omgeving van de zorg staat volop in het teken van verandering. De zorgvraag neemt toe en de manier waarop zorg wordt geconsumeerd verandert. Zorginstellingen staan steeds vaker voor keuzes die organisaties soms drastisch doen veranderen. Alles wordt in het werk gezet om de organisatie toekomstbestendig te krijgen en met de veranderingen mee te kunnen groeien.

 

Wat verandert er allemaal:

  • Grotere vraag naar zorg a.g.v. vergrijzing;
  • Scheiden van wonen en zorg;
  • Wijzigingen bij de inzet thuishulpen;
  • Zorgovereenkomsten met gemeenten a.g.v. de decentralisaties;
  • Overheveling begeleiding en persoonlijke verzorging.

Om geen afbreuk te doen aan de kwaliteit (HKZ) van zorg (waar we als Nederland trots opkunnen zijn) legt de zorgorganisatie alles vast in na te volgen procedures. Procedures die voor oponthoud en vertraging in processen kunnen zorgen. Met Liqwise bieden wij een oplossing voor de complexiteit waarmee uw organisatie elke dag weer te maken krijgt. Medewerkers weten precies welke taken zij moeten uitvoeren, wanneer een taak afgerond moet zijn en aan wie zij de taak na afronding kunnen overdragen. Alles in één systeem waarin de alledaagse complexiteit teruggebracht wordt tot frustratieloze eenvoud.

De ‘voorkant’ van Liqwise is leeg en bevat geen voorgeprogrammeerde processtructuren waardoor u eerst uw werkwijze zou moeten veranderen om efficiënter te kunnen werken. U kunt Liqwise geheel inrichten volgens de bestaande werkwijzen. Ook aanpassingen, bijv. wijzigingen in wet- en regelgeving, kunt u op een simpele wijze zelf uitvoeren.

Wij maken het niet alleen makkelijker, maar ook prettiger.

Meer informatie aanvragen over Liqwise in de zorg

Neem contact met ons op

Meer weten over wat Liqwise kan betekenen voor de zorg?