Profit

Meer winst door een effectievere organisatie.

profit

Liqwise is een workflow management systeem voor het MKB en biedt een totaaloplossing op het gebied van procesbeheersing. Door processen te optimaliseren met het gebruik van Liqwise wordt er een effectievere organisatie gecreëerd en een gemiddelde tijdsbesparing van 20% gerealiseerd.

 

Voordelen van Liqwise voor het MKB:

 1. Liqwise is te gebruiken voor MKB organisaties met 5 tot 10.000 medewerkers.
 2. Liqwise is systeemonafhankelijk.
 3. Liqwise is geschikt voor alle denkbare processen, waarbij communicatie plaatsvindt tussen medewerkers en/of verschillende organisaties.
 4. Activiteiten binnen de processen kunnen in Liqwise automatisch volgtijdelijk, overlappend en/of naast elkaar worden uitgevoerd en kunnen naar willekeur worden toegevoegd.
 5. Een organisatie kan zonder hulp van derden m.b.v. Liqwise de eigen processen inrichten, globaal dan wel gedetailleerd.
 6. Processen worden in Liqwise automatisch in gang gezet en ook weer beëindigd. Hierover kunnen medewerkers en/of derden volledig geautomatiseerd worden geïnformeerd. Van nog uit te voeren activiteiten krijgt de medewerker tijdig een melding op zijn/haar scherm. Een nieuwe medewerker hoeft niet te worden ingewerkt omdat Liqwise deze taak overneemt.
 7. In Liqwise is sprake van een paradigma verschuiving omdat ondersteunende functies (personeelszaken, financiële administratie, facilitaire diensten enz.) in organisaties niet meer los van elkaar worden gezien.
 8. Liqwise beschikt over een zeer uitgebreid autorisatie- en rechtensysteem.
 9. Een organisatie kan binnen Liqwise communiceren met elke andere organisatie, mits die andere organisatie rechten heeft in Liqwise. Bijv. de processen met klanten, leveranciers en/of samenwerkingspartners worden allemaal afgehandeld in hetzelfde systeem Liqwise.
 10. Een organisatie kan op een simpele wijze gegevens van derden verzamelen en direct geautomatiseerd invoeren in Liqwise.
 11. Elk soort rapportage kan worden gedefinieerd binnen Liqwise.
 12. Liqwise is zowel te bewerken op een laptop, een smartphone als een tablet. Een voorbeeld:
  1. a.     Een medewerker heeft bij een klant een opdracht uitgevoerd. De bestede tijd en gebruikte middelen worden m.b.v. een smartphone ingevoerd in Liqwise, waarna de faktuur al bij de klant aanwezig kan zijn nog voordat de medewerker daar is vertrokken.
  2. Wanneer de faktuur niet tijdig wordt betaald, wordt er in Liqwise automatisch een herinnering aangemaakt die vervolgens naar de klant wordt gezonden. De administratief medewerker binnen de organisatie hoeft dit niet te bewaken.

 

Liqwise het nieuwe betaalbare workflow management voor het MKB!

 

Meer informatie aanvragen over Liqwise en profit

Neem contact met ons op

Meer weten over wat Liqwise kan betekenen voor een profit organisatie?