Decentralisaties naar gemeenten

Als gevolg van de decentralisaties van AWBZ-taken, jeugdzorg en participatiewet zien gemeenten en zorgaanbieders (ketenpartners) zich voor een enorme uitdaging geplaatst. De komende twee jaar zullen niet alleen deze zorgtaken worden overgeheveld van rijk en provincie naar gemeenten maar zullen er ook afspraken moeten worden gemaakt met de ketenpartners hoe deze...

Lees verder

Administratieve organisatie in flow (1)

Tijden veranderen, ook voor de administratieve organisatie (AO). Veel mensen hebben niets met het vak. Ik aanvankelijk (1988!) ook niet. Vooral na het lezen van het boek van Starreveld tijdens mijn studie zonk mij de moed in de schoenen. Totdat ik er iets moois in ging zien. Je kunt namelijk bedrijfsprocessen heel efficiënt...

Lees verder

Twentse computersoftware tegen chaos in de jeugdzorg.

Liqwise als oplossing tegen chaos in de jeugdzorg. In de Tubantia is een stuk geschreven op welke hoe Liqwise een oplossing kan bieden tegen de chaos in de jeugdzorg. In de onderstaande afbeelding staat het artikel weergegeven. Klik op het artikel voor een PDF-versie.  

Lees verder